One Night Déjàvu
ได้เจอกันอีกครั้งในรอบ 7 ปี LIVE คัมแบ็คที่จัดขึ้นแค่คืนเดียว

“ตั้งแต่การแสดงครั้งสุดท้ายจบลง [ปี 2000] LUNA SEA สำหรับผมเป็นเพียงบาดแผลหนึ่งในใจ ‘คนที่ทำให้วงเป็น Visual Kei คือ SUGIZO’ บ้างล่ะ ‘คนที่พูดเรื่องการแสดงครั้งสุดท้ายของวงออกมาเป็นคนแรกคือ SUGIZO’ บ้างล่ะ สิ่งต่างๆ เหล่านี้สร้างบาดแผลในใจกับผม..”

SUGIZO The Story
Chapter 2 LUNA SEA
www.sugizofans.com/home/2018/04/16/chapter-2/2/