-PLEASE ENABLE CAPTION/CC FOR ENGLISH SUB-

อ.ปราชญ์ อรุณรังษี [PRART] ปรมาจารย์ของวงการกีต้าร์เมืองไทย ให้ความกรุณามาพูดถึงสเปคกีตาร์ ESP ECLIPSE S-III BRILLIANT -MIXEDMEDIA- [20th Anniversary Signature Model] ซึ่งเป็นรุ่นพิเศษที่ออกมาปีนี้ในโอกาสครบรอบ 20 ปี การทำงาน Solo ของ SUGIZO และเค้าก็ได้ใช้กีตาร์ตัวนี้อัดเพลงในอัลบั้ม LUV อัลบั้มล่าสุดของ Luna Sea อีกด้วย